Figure za početni kurs, nivo Početni 2

25/09/2018 Video