Figure za početni kurs, nivo Početni 1

25/09/2018 Video