Kontakt

Termini škole tanga, početna, srednja i napredna grupa:

  • utorak: 19:00 – 23:00
  • petak:  19:00 – 23:00

centar Beograda, Đure Daničića 11

Lokacija i kontakt telefon škole tanga Cadena
  • Đure Daničića 11, Beograd
  • 064 970 53 16
  • 064 24 24 133