Kontakt

Termini škole tanga, početna, srednja i napredna grupa:
centar Beograda, Đure Daničića 11

  • utorak: 19:00 – 23:00
  • petak:  19:00 – 23:00

 Centar Beograda, Guarnerius, Džordža Vašingtona 12

  • četvrtak 19:30 – 22:30
  • nedelja 19:00 – 22:00
Lokacije i kontakt telefon škole tanga Cadena - Đure Daničića 11 i Guarnerijus, Džordža Vašingtona 12
  • Đure Daničića 11, Beograd
  • 064 970 53 16